خوب با یه آموزش اتوکد ویژه در خدمت شما هستیم. برای شیت بندی در اتوکد ابتدا یک کادر با ابزار مستطیل رسم می کنیم، دستور rec را تایپ کرده، نقطه شروع ترسیم را با یک کلیک مشخص کرده، با وارد کردن حرف d، ابعاد مورد نظر را به عنوان مثال ابعاد کاغذ A3 را وارد می کنیم.
ابتدا طول ۵۹.۴ را وارد کرده و سپس عرض ۴۲ را وارد می کنیم و یک کلیک می کنیم. الان کلیات یک شیت را داریم.حالا به اندازه مورد نظر مثلا ۱ سانت از مستطیل آفست می گیریم. دستور offset را وارد کرده، عدد ۱ را تایپ و بعد از enter، مستطیل را انتخاب می کنیم و در درون مستطیل کلیک می کنیم.

اکنون کادر داخلی ایجاد شده را انتخاب می کنیم و با دستور explode با وارد کردن X آن را انتخاب و enter می کنیم. اکنون هر ۴ ضلع مستطیل جدا از هم هستند.
 

برای ایجاد کادر سمت راست یعنی کادر اطلاعات شیت، با دستور آفست مجدداً، این بار به اندازه ی مثلا ۱۰ سانت، با وارد کردن ۱۰، آفست می گیریم. دوباره به اندازه ی ۱ سانت آفست می گیریم.

 

حالا با دستور trim، قسمت های اضافه دو کادر داخلی را حذف می کنیم. دستور tr را زده، اینتر را زده و خطوط میانی را انتخاب می کنیم.
 

اکنون دو تا کادر داخلی داریم. اکنون کادر سمت راستی را که کادر اطلاعات شیت است، میتونیم به سه قسمت تبدیل کنیم. مجددا دستور آفست را به اندازه ۰.۵ اعمال می کنیم.
 

از سمت پایین، ابتدا اندازه ی ۸ سانت آفست میگیریم. به اندازه ی ۰.۵ سانت، آفست میگیریم از کادر. کادر دیگری با ارتفاع ۲۰ سانت ایجاد کرده. فاصله ی نیم سانتی را آفست گرفته و حالا سه کادر در سمت راست داریم.

مجددا با دستور trim خطوط میانی اضافه را پاک می کنیم. پس از وارد کردن دستور trim با دو بار enter زدن تمامی خطوط به عنوان مرز trim انتخاب می شوند.

ادامه مطلب را بخوانید: چگونه در اتوکد شیت بندی کنیم